Варяги вікіпедія

Перевезенцев С. В.

Найдавніша російська літопис «Повість временних літ» повідомляє імена народів, які, поряд зі слов'янами, взяли участь у формуванні Давньоруської держави, — варяги, руси, чудь, весь, меря. Антропологічні дослідження показують, що брали участь у цьому процесі і якісь іранські народи, імена яких нам начебто невідомі.

Етнічна приналежність племен чудь, весь і меря не є таємницею — це були фіно-угри. А ось етнічне походження варягів і руси загадково. І ця загадка набуває серйозний масштаб при врахуванні того факту, що саме варяги і руси утворили панівна верства майбутньої Київської Русі, а руси дали своє ім'я складається держава.

Ще у XVIII столітті німецькі вчені, які жили тоді в Росії — Г.З. Байєр, Г. Міллер і Л. Шльоцер — вперше стали стверджувати, що руси і варяги, які прийшли до слов'ян, були німецькими племенами, а точніше, шведами, відомими в Європі під ім'ям норманів («північних людей»). Так виникла норманська теорія походження русів і варягів, існує в історичній науці до цих пір. Але тоді ж, у XVIII столітті норманську теорію рішуче спростував М.В. Ломоносов, який вважав русів і варягів балтійськими слов'янами, які жили раніше в Південній Прибалтиці.


Ось і тривають більше трьох століть дискусії про те — хто такі варяги і руси? Але лише нещодавно у роботах А.Г. Кузьміна з'явилася теорія, що пояснює більшість протиріч, навколо яких і ведуться більш ніж трьохсотлітньої суперечки. А.Г. Кузьмін показав, що самі наукові суперечки навколо походження варягів і руси багато в чому пов'язані з суперечливими повідомленнями древніх російських літописів. У самій «Повісті временних літ», як підкреслює А.Г. Кузьмін, наводиться три версії походження варягів і дві версії походження русів. Всі ці версії були в різний час внесені до літописний текст, іноді доповнюючи розповідь, іноді всупереч йому. Грунтуючись на глибокому знанні джерел, А.Г. Кузьмін довів, що самі питання про варягів і про руси треба розглядати окремо, бо і ті, і інші належали до різних етносів.

***

Отже, «Повість временних літ» наводить три різні версії походження варягів. Найперша згадка — про варягів, які живуть від землі англів на заході до «краю Симові» на сході. Земля англів — південна Ютландія, півострів який нині належить Данії. До речі, «англами» на Русі і називали власне данців. Що таке «межа Симов» — питання більш складне. Ясно, що цей орієнтир пов'язаний з біблійним сюжетом про розподіл земель після Всесвітнього потопу між синами Ноя Сімом, Хамом і Яфета. Вчені з'ясували, що нащадками Сіма давньоруські літописці вважали волзьких булгар. Тому «межа Симов» в даному випадку — Волзька Булгарія.


Іншими словами, тут ім'ям «варяги» позначається все населення, розкидане по Волго-Балтійського шляху, яке контролювало північно-західну частину цієї водної торгової магістралі від Ютландії до Волзької Булгарії. Варто підкреслити особливо — в цьому свідоцтві літопису про варягів передбачається не етнічне, а саме територіальне визначення. Крім ільменських словен, і кривичів, в цей ранній освіта входили угро-фінські племена: меря, весь і чудь.

Трохи нижче літопис уточнює склад племен узбережжя Балтики, і цей фрагмент є вставкою в літописний текст. Ця вставка дає нам більш докладний список племен, що живуть у Варязького (тобто Балтійського) моря: варяги, свеви (шведи), нормани (норвежці), готи, русь, англи, галичани, волохи, римляни, німці, корлязі, венеціанці , генуезці та інші. Інакше кажучи, літопис показує нам — варяги не належали до німецьких народам, а являли собою окремий етнос.

Інша пізніша вставка, внесена в літопис в кінці XI ст., Також перераховує племена, які жили в Прибалтиці: «І пішли за море до варягів, до русі, бо так звалися ті варяги — русь, як інші звуться шведи, інші ж нормани, англи , інші готи, ці ж — так ». Тут під «варягами» маються на увазі вже різні племена.


ачить, це повідомлення літопису увазі варягів у більш широкому сенсі і передбачає включення до числа «варязьких» народів також і скандинавів. Але літописець при цьому намагається підкреслити, що мається на увазі саме «русь», а не інші народи, чітко протиставляючи «русь» — шведам, готам, норманнам-норвежцям і Англії (власне данцям). З цього повідомлення випливає, що в даному випадку за позначенням «варяги» можуть ховатися різноетнічного племена, у тому числі і скандинави.

Ці три згадки про походження варягів доповнюються двома свідченнями літопису про взаємини північно-західного слов'янського і фіно-угорського населення з варягами. Під 859 роком літопис повідомляє, що варяги «з заморья» брали данину з племен чуді, мері, а також з ільменських словен, і кривичів. Під 862 роком у літописі слід спочатку оповідання про вигнання варягів «за море», а потім про те, що союз ільменських словен, кривичів, весі, чуді і мери знову закликав варягів-русь, які прийшли до них під верховенством Рюрика і його братів Сінеуса і Трувора. Рюрик, Синеус і Трувор стали у слов'ян та фінно-угрів князівським родом і заснували міста — Новгород, Ладогу, Білоозеро. Цікаво, що історики встановили: «Сказання про покликання варягів» — це теж пізніша вставка, що з'явилася в літописі в кінці XI ст.

Підводячи короткий підсумок, підсумовуємо все сказане. У «Повісті временних літ» ми зустрічаємо три різні характеристики варягів. Перша: варяги — це правителі державно-територіального утворення, що виникло на Волго-Балтійському шляху від Ютландії аж до Волзької Булгарії.


уга: варяги — це якийсь окремий етнос, але не германці. Третя, пізня: варяги — це різноетнічного визначення «західних» народів Прибалтійського регіону, в тому числі і скандинавів. Інакше кажучи, «Повість временних літ» послідовно показує нам, як протягом VIII-XI століть значення визначення «варяги» змінювалося в поданні давньоруських літописців, постійно наповнюючись новим змістом. Ось яку складну загадку загадали нам давньоруські книжники!

І більш-менш остаточно розгадати цю загадку можна з використанням не тільки літописного, а й іншого — археологічного, топонімічного, антропологічного та етнографічного матеріалу. І коли цей матеріал осмислюється в сукупності, тоді і виникає складна, але логічна і обгрунтована картина етнічних процесів у Південно-Балтійському регіоні.

***

«Повість временних літ» дає пряму вказівку на те, де жили варяги, — по Південному березі Балтійського моря, яке в літописі називається Варязькі морем. Чітко позначені західні межі розселення варягів: «до землі Агнянскі та Волоська». Англами в той час називали датчан, а волохами західні слов'яни іменували італійців. На сході варяги контролювали північно-західну частину Волго-Балтійського шляху аж до Волзької Булгарії.

Але ким були «варяги» в етнічному відношенні? Зіставлення літописних повідомлень з іншими джерелами дозволили А.Г. Кузьміну показати, що спочатку «варяги» російської літопису — це відомі ще римським авторам «Варін» («веріни», «Ваграм», «вари»).


«Варін», або «верінгі», ще в IV ст. в числі інших племен брали участь у вторгненні у Британію. Вони входили до групи «Інгевони», племен, які германцями не були, але зате в цій групі була сильна домішка уральських елементів. Німецькі середньовічні автори називали варінов «верінгамі» і вважали їх одним із слов'янських племен. Франкські автори — «верінамі», балтійські слов'яни — «варангамі», «Ваграм». У східнослов'янській огласовці «Ваграм» стали називати «варягами». Саме етнічна назва «варяги» зовсім ясне, індоєвропейське: «поморяне», «люди, які живуть біля моря» (від індоєвропейського «вар» — вода, море). Варін, як сусідня з власне франкськими володіннями плем'я, і ​​дали назву Балтійського моря, яке ще й у ХVI столітті називалося Варязькі, але тільки в Росії і в балтійських слов'ян.

Візантійський історик Прокопій Кесарійський наводить цікавий розповідь про народ, який він вже в VI ст. знав під ім'ям «варни»: «У цей час між плем'ям варн і тими воїнами, які живуть на острові, що зветься Бріттена (тобто Брітанія. — С.П.), відбулася війна і битва з наступних причин. Варни осіли на півночі від річки Істра і зайняли землі, що тягнуться до Північного океану і до річки Рейну, що відокремлює їх від франків і інших племен, які тут оселилися. Всі ті племена, які жили по той та інший бік річки Рейну, мали кожне свою власну назву, а всі їхні плем'я разом називалося германцями, отримавши одне загальне найменування …


… Якийсь чоловік, на ім'я Гермегіскл, правил варнами. Намагаючись всіляко зміцнити свою королівську владу, він взяв собі в законні дружини сестру франкського короля Теодеберта, так як нещодавно у нього померла його колишня дружина, колишня матір'ю одного тільки сина, якого вона і залишила батькові. Ім'я йому було Радігіс. Батько посватав за нього дівчину з роду бриттів, брат якої був тоді королем племен Ангілья; в придане за неї дав велику суму грошей. Цей Гермегіскл, проїжджаючи верхи з якоїсь місцевості зі значнішими мужами міста з варни, побачив на дереві птицю, гучно каркати. Чи збагнув, що говорила птах, або він відчув це якось інакше, як би там не було, він, зробивши вигляд, що чудесним чином зрозумів пророкування птиці, сказав присутнім, що через сорок днів він помре і що це йому передбачила птах . «І ось я, — сказав він, — піклуючись вже вперед, щоб ми могли жити абсолютно спокійно в повній безпеці, уклав спорідненість з франками, взявши звідти теперішню мою дружину, а синові своєму знайшов наречену в країні бриттів. Тепер же, так як я припускаю, що дуже скоро помру, не маючи від цієї дружини потомства ні чоловічого, ні жіночої статі, та й син мій ще не досяг шлюбного віку і ще не одружений, слухайте, я повідомлю вам моя думка, і, якщо воно здасться вам недаремним, як тільки настане кінець моєму житті, тримайтеся його і чиніть в добрий час.


Так от я думаю, що варна буде більш корисним близький союз і спорідненість з франками, ніж з острів'янами. Вступити до зіткнення з вами бриттів можуть тільки з великим зволіканням і працею, а Варні від франків відокремлюють тільки води річки Рейну. Тому, будучи для вас найбільш близькими сусідами і володіючи дуже великою силою, вони дуже легко можуть приносити вам і користь і шкода, коли тільки захочуть. І звичайно, будуть шкодити, якщо їм у цьому не завадить спорідненість з вами. Так уже ведеться в житті людському, що могутність, що перевершує силу сусідів, стає важким і найбільш схильним до насильства, так як могутньому сусідові легко знайти причини для війни з живуть поруч з ним, навіть ні в чому не винним. При такому положенні справ нехай наречена-остров'янки мого сина, викликана для цього сюди, поїде від вас, взявши з собою всі гроші, які вона отримала від нас, забираючи їх з собою в якості плати за образу, як цього вимагає загальний для всіх людей закон . А мій син Радігіс нехай надалі стане чоловіком своєї мачухи, як це дозволяє закон наших батьків (описаний тут звичай не має аналогій в звичайному праві германських племен. — С.П.) ».

Так він сказав. На сороковий день після цього пророкування він захворів і в призначений термін закінчив дні свого життя. Син Гермегіскла отримав у Варнов королівську владу, і згідно з думкою найзнатніших осіб з числа цих варварів він виконав рада покійного і, відмовившись від шлюбу з нареченою, одружився на мачусі. Коли про це дізналася наречена Радігіса, то, не винісши такої образи, вона запалав бажанням помститися йому.


Наскільки місцеві варвари цінують моральність, можна зробити висновок з того, що якщо у них тільки зайшла розмова про шлюб, хоча б самий акт і не відбувся, то вони вважають, що жінка вже втратила свою честь. Перш за все, відправивши до нього з посольсвтом своїх близьких, вона намагалася дізнатися, навіщо він так образив її, хоча вона не зробила перелюбства і не зробила нічого поганого по відношенню до нього. Бо цим шляхом вона не могла нічого добитися, то душа її знайшла чоловічу силу і сміливість, і вона приступила до воєнних дій. Негайно зібравши 400 кораблів і посадивши на них бійців не менше ста тисяч (це, звичайно, перебільшення, звичайне в оповідях епохи військової демократії. — С.П.), вона сама стала на чолі цього війська проти варн. З нею йшов і один з її братів, з тим щоб влаштовувати її справи, не той, який був королем, але той, який жив на положенні приватного людини. Ці остров'яни є найсильнішими з усіх нам відомих варварів і на бій ідуть пішими. Вони не тільки ніколи не займалися верховою їздою, але й не мали навіть поняття, що таке за тварину коня, так як на цьому острові ніколи не бачили навіть зображення коня. Мабуть, такої тварини ніколи не бувало на острові Бріттена (звичайно, кінь тут знали, і досить рано. У слов'ян-вендов вона була культовим тваринам, але билися північні народи в пішому строю.


8212; С.П.). Якщо ж комусь із них доводиться бувати з посольством або з іншої якоїсь причини у римлян, або у франків, або в інших народів, що мають коней, і їм там за потребою доводилося їздити на конях, то вони не могли навіть сісти на них, і інші люди, піднявши, саджають їх на коней, а коли вони хочуть зійти з коня, знов, піднявши їх, ставлять на землю. Так само й варни не є вершниками, й вони всі теж піхотинці … У цих остров'ян не було і вітрил, вони завжди плавали на веслах.

Коли вони перепливли на материк, то дівчина, яка стояла на чолі їх, влаштувавши міцний табір біля самого гирла Рейну, залишилася там з невеликим загоном, а своєму братові з усім іншим військом веліла йти на ворогів. І варни стали тоді табором недалеко від берега океану і гирла Рейну. Коли Ангілья прибули сюди з усією поспішністю, то й ті й інші вступили один з одним у рукопашний бій, і варни були жорстоко розбиті. З них багато хто був убитий в цій битві, решта ж разом з королем почали тікати. Ангілья недовгий час переслідували їх, як це буває у піхотинців, а потім повернулися в табір. Дівчина суворо прийняла повернулися до неї і гірко дорікала брата, стверджуючи, що він з військом не зробив нічого порядного, тому що вони не призвели до неї живим Радігіса. Вибравши з них самих войовничих, вона негайно послала їх, наказавши їм привести до себе живим цієї людини, взявши його в полон яким завгодно способом. Вони, виконуючи її наказ, обійшли всі місця цієї країни, ретельно все обшукуючи, поки не знайшли ховається в густому лісі Радігіса.


'язавши його, вони доставили його дівчині. І ось він з'явився перед її обличчям, тремтячи і вважаючи, що йому негайно ж доведеться померти найганебнішою смертю. Але вона, понад очікування, з якихось міркувань його вбити і не зробила йому ніякого зла, але, дорікаючи йому за завдану їй образу, запитала його, навіщо, знехтувавши договір, він взяв собі на ложе іншу дружину, хоча його наречена не зробила проти нього ніякого порушення вірності. Він, виправдовуючись у своїй вині, привів їй на доказ заповіт батька і наполягання своїх підданих. Він звернув до неї благальні мови, приєднавши до них у своє виправдання багато прохань, звинувачуючи у всьому необхідність. Він обіцяв, що, якщо їй буде завгодно, він стане її чоловіком і те, що зроблено ним раніше несправедливого, він виправить своїми подальшими вчинками. Так як дівчина погодилася на це, то вона звільнила Радігіса від пут і дружньо поставилася до нього і до всіх інших. Тоді він негайно відпустив від себе сестру Теодеберта і одружився на бріттійке … »

В кінці VIII чи на початку IX ст. Варін ще не були асимільовані слов'янами. У всякому разі, на рубежі цих століть франкський імператор Карл Великий дарував варінов закон, єдиний з англами — «Правду англів і верінов або тюрингов». Але активна експансія франків і саксів спонукала варінов шукати нові місця поселень. У VIII ст. у Франції з'являється Варангевілл (Варязький місто), в Бургундії на річці Роні, у 915 р. виникло місто Верінгвік (Варязька бухта) в Англії, до цих пір збереглася назва Варангерфьорд (Бухта варангов, Варязький затока) на півночі Скандинавії. Саксонська «Північна марка» в кінці Х — початку XI століття називалася також «Маркою Верінгов». З VIII — IX ст. імена Варін, Верін і варангов широко розповсюджуються по всій Європі, засвідчуючи також про розсіюванні окремих груп варінов в іншомовному середовищі.

З середини IX ст. Варін поступово асимілюються прийшли сюди слов'янами, і в другій половині IX століття тут запанував слов'янську мову. Об'єднання варінов і слов'ян відбулося, очевидно, в рамках загального протистояння слов'ян і інших племен південного берега Балтики наступу франків і саксів.

Основним напрямком переселень варінов-варягів стало східне узбережжя Балтики. На схід вони переселялися разом з окремими групами русів, що жили по берегах Балтійського моря (на о. Рюген, у Східній Прибалтиці та ін.) Звідси в «Повісті временних літ» і виникло подвійне іменування переселенців — варяги-русь: «І пішли за море до варягів, до русі, бо так звалися ті варяги — русь». При цьому, «Повість временних літ» спеціально обумовлює, що русь — це не шведи, не норвежці і не данці.

У Східній Європі варяги з'являються в середині IX ст. Варяги-русь приходять спочатку в північно-західні землі до ільменських словенам, а потім спускаються до Середнього Подніпров'я. За відомостями різних джерел і на думку деяких вчених, на чолі варягів-руси, що прийшли до ільменських словенам з берегів Південної Балтики, стояв князь Рюрик. Швидше за все, легендарний Рюрик був вихідцем з одного з варязьких (верінскіх) племен. У деяких середньовічних генеалогія Рюрика і його братів (Сівара і Тріарія — на західноєвропейський манер) вважають синами князя слов'янського племені ободрітов Годлава (Готліба), убитого в 808 році датчанами. У свою чергу генеалогію ободрітов середньовічні автори прив'язували до венедо-герульской, що відображала процес асиміляції венедів і герулів слов'янами (змішані слов'янські й неслов'янські імена княжих родів).

У російському літописі ім'я Рюрик звучить так, як звучало в кельтської Галлії. Це ім'я, по всій вірогідності, походить від назви одного з племен кельтів — «руріков», «рауріков», а племінна назва, мабуть, пов'язана з річкою Рур. Плем'я це ще на рубежі нашої ери пішло від вторгнувшихся в Галію військ Юлія Цезаря, і піти воно могло тільки на схід. У пізніший час вихідці з берегів річки Рур теж отримували імена (або прізвиська) Рурік. Імена братів Рюрика теж знаходять пояснення в кельтських мовах. Ім'я Синеус, швидше за все, утворено від кельтського слова «sinu» — «старший». Ім'я Трувор пояснюється також з кельтської мови, в якому слово-ім'я Тревор означає «третій за народженням».

Назви заснованих Рюриком у IX ст. міст (Ладога, Біле озеро, Новгород) говорять про те, що варяги-русь в цей час говорили на слов'янській мові. Цікаво, що головним богом у варягів-руси був Перун. У договорі Русі з греками 911 р., який уклав Олег Віщий, говориться: «А Олега з мужами його примушували присягати по закону руському: клялися своєю зброєю і Перуном, їх богом». Поклоніння Перуну було поширене серед різних народів саме Південного узбережжя Балтики, наприклад, у литви богом був Перкунас, з аналогічними Перуну функціями.

Подання про слов'янство варягів і про їх вихід з Південно-Балтійського узбережжя зберігалося протягом століть не тільки на землях колишньої Київської Русі. Воно широко побутувала в Західній Європі, про що говорять багато пам'ятників. Важливе місце серед них займає висновок посла Священної Римської імперії С. Герберштейна, відвідував Росію в 1517 і 1526 роках. Він сказав, що батьківщиною варягів могла бути тільки Південно-Балтійська Ваграм, заселена слов'янами-вандалами, які «були могутні, вживали, нарешті, російська мова і мали російські звичаї та релігію». «На підставі всього цього, — писав Герберштейн, — мені видається, що російські викликали своїх князів скоріше з вагрійцев, або варягів, ніж вручили владу іноземцям, розняли з ними вірою, звичаями та мовою». Як дипломат, Герберштейн побував у багатьох західноєвропейських країнах, в тому числі і прибалтійських (в Данії, у Швеції), був знайомий з його історією, що і дозволило йому встановити паралель між Ваграм і Росією, а не між Швецією і Росією.

Перекази про Рюрика і його братів на Південному березі Балтики зберігалися дуже довго — їх записували ще в другій половині XIХ століття. Сучасний історик В.В. Фомін зазначає, що в «Зерцале історичному государів Російських», що належало руці данця Адама Селлі, з 1722 р. проживав у Росії, Рюрик з братами також виводяться з Ваграм. Те, що такого роду перекази мали місце бути і довгий час існували на колишніх землях южнобалтійскіх слов'ян, підтверджує француз Ксавьє Мармье, «Північні листи» якого були видані в 1840 р. в Парижі. Побувавши під час своєї подорожі в Мекленбург, розташованому на колишніх землях слов'ян-ободрітов, Мармье записав місцеву легенду про те, що у короля ободрітов-рерігов Годлава було три сини: Рюрик Миролюбний, Сівар Переможний і Трувор Вірний, які, йдучи на схід, звільнили від тиранії народ Русіі і сіли княжити відповідно в Новгороді, Пскові й на Білоозері. Таким чином, ще в першій половині ХІХ ст. серед давно вже понімечених населення Мекленбурга зберігалося переказ балто-слов'янського походження про покликання трьох братів-слов'ян на Русь, віддалені від них рівно на ціле тисячоліття.

Про давнє і тісній взаємодії жителів Південного берега Балтики з Північно-Західною Руссю свідчать і численні археологічні, антропологічні, етнографічні та лінгвістичні матеріали. За дослідженнями Г.П. Смирнової, в ранніх археологічних шарах Новгорода помітний компонент становить кераміка, що має аналогії на Південному узбережжі Балтики, в Мекленбург, що вказує на дві великі хвилі переселень по Волго-Балтійського шляху із Заходу на Схід: наприкінці VIII і в середині IX століття. Важливі антропологічні дослідження, проведені в 1977 р. серед населення Псковського обозерья, показали, що воно відноситься до западнобалтійскому типу, який «найбільш поширений у населення південного узбережжя Балтійського моря і островів Шлезвіг-Гольштейн до Радянської Прибалтики …» нумізматичний матеріал також показує, що найраніші торговельні зв'язки Русі на Балтійському морі фіксуються не зі Скандинавією, а з Південним узбережжям Балтики. Д.К. Зеленін, І.І. Ляпушкин і багато інших археологи і лінгвісти вказували на явні мовні та етнографічні паралелі Північної Русі та Балтійського Помор'я. І не випадково в літописі стверджується, що новгородці відбувалися «від роду варязького» — у ті часи ще зберігалися якісь перекази про зв'язки населення Новгорода з южнобалтійском племенами.

А от при Ярославі Мудрому в XI столітті в варязьких дружинах у великому числі з'являються шведи-скандинави. Цьому сприяло те, що Ярослав був одружений на шведській принцесі Інгігерда. Тому на початку XI ст. на Русі варягами починають називати і вихідців зі Скандинавії. І не випадково вставка до літопису, в якій «варягами» названі і шведи, з'явилася тільки наприкінці XI ст. До речі, і скандинавські саги свідчать — самі шведи нічого не знали про Київську Русь до кінця X ст. В усякому разі, перший російський князь, який став героєм скандинавського епосу, — це Володимир Святославич. Але цікаво, що в Новгороді шведів варягами не називали аж до XIII ст.

Після смерті Ярослава російські князі перестали набирати наймані дружини з варягів. У результаті, саме ім'я «варяги» переосмислюється і поступово поширюється на всіх вихідців з католицького Заходу.

Источник: ua-referat.com

Варяги (історична назва скандинавів)

Варяги — це давньоруська і візантійська історична назва скандинавів, норманів. До 9 століття варяги (вікінги) перетинали руські землі і спускалися по Дніпру до Греції, щоб торгувати. Цей шлях називають «із варяг у греки».

ВАРЯГИ

Із 9-10 століть скандинави стали служити в найманому війську руських князів, а також виконували обов’язки княжих послів. Вони мали високий зріст, русяве волосся, сірі очі, відзначалися силою і витривалістю. Воїни були озброєні мечами, одягнуті в кольчуги та шоломи. У бій ішли упорядкованою лавою.

Варяги (історична назва скандинавів)

Картина «Варяги», Віктор Васнецов

Уважають, що варягами були перші князі на Русі — Аскольд, Дір, Рюрик. Нащадків князя Рюрика називають Рюриковичами. Вони належать до великої княжої династії Київської Русі. До однієї гілки — Київських Рюриковичів відносять Мономаховичів, головну лінію Ростиславовичів, чернігово-сіверську — Святославовичів. Інша її гілка — спадкоємці Юрія Долгорукого — з 16 століття стала царською династією Московії.

«Варягами» інколи зневажливо називають чужоземців-завойовників.

Варяги (історична назва скандинавів)

Кадри телесеріалу «Вікінги» (західний варіант назви «варягів»): виконавиця однієї з головних ролей, канадська акторка і спортсменка Кетрін Винник — дочка українських емігрантів (справжнє ім’я — Катерина Вінницька), яка до 8 років говорила тільки українською мовою.

Означення: витривалі, войовничі, сильні та інші.

Слово «варяги» в літературних творах:

 • Варяги, вихідці з півночі, з Скандинавії, часто проходили землями слов’ян і Дніпром у Візантію. (Микола Аркас)
 • Шляхами у греки проходили з боєм варяги. (Леонід Первомайський)
 • Є таке місце в «Звенигорі»: оповідання про напад варягів на слов’янське селище. (Юрій Яновський)

Источник: promova.net

Кто такие Варяги?

С.В. Перевезенцев:

Древнейшая русская летопись «Повесть временных лет» сообщает имена народов, которые, наряду со славянами, приняли участие в формировании Древнерусского государства, — варяги, русы, чудь, весь, меря. Антропологические исследования показывают, что участвовали в этом процессе и какие-то иранские народы, имена которых нам вроде бы неизвестны.

Этническая принадлежность племен чудь, весь и меря не является тайной — это были финно-угры. А вот этническое происхождение варягов и руси загадочно. И эта загадка приобретает серьезный масштаб при учете того факта, что именно варяги и русы образовали господствующий слой будущей Киевской Руси, а русы дали свое имя складывающемуся государству.

Еще в XVIII веке немецкие ученые, жившие тогда в России — Г.З. Байер, Г. Миллер и Л. Шлёцер — впервые стали утверждать, что русы и варяги, пришедшие к славянам, были германскими племенами, а точнее, шведами, известными в Европе под именем норманнов («северных людей»). Так возникла норманнская теория происхождения русов и варягов, существующая в исторической науке до сих пор. Но тогда же, в XVIII столетии норманнскую теорию решительно опроверг М.В. Ломоносов, считавший русов и варягов балтийскими славянами, жившими ранее в Южной Прибалтике.

Варяги и русы

Вот и продолжаются более трех веков дискуссии о том — кто такие варяги и русы? Но лишь недавно в работах А.Г. Кузьмина появилась теория, объясняющая большинство противоречий, вокруг которых и ведутся более чем трехвековые споры. А.Г. Кузьмин показал, что сами научные споры вокруг происхождения варягов и руси во многом связаны с противоречивыми сообщениями древних русских летописей. В самой «Повести временных лет», как подчеркивает А.Г. Кузьмин, приводится три версии происхождения варягов и две версии происхождения русов. Все эти версии были в разное время внесены в летописный текст, иногда дополняя повествование, иногда противореча ему. Основываясь на глубоком знании источников, А.Г. Кузьмин доказал, что сами вопросы о варягах и о руси надо рассматривать раздельно, ибо и те, и другие принадлежали к разным этносам.

Читайте также – Святые благоверные князья Борис и Глеб

Повесть временных лет

Итак, «Повесть временных лет» приводит три разные версии происхождения варягов. Самое раннее упоминание — о варягах, живущих от земли англов на западе до «предела Симова» на востоке. Земля англов — южная Ютландия, полуостров который нынче принадлежит Дании. Кстати, «англами» на Руси и называли собственно датчан. Что такое «предел Симов» — вопрос более сложный. Ясно, что этот ориентир связан с библейским сюжетом о разделении земель после Всемирного потопа между сыновьями Ноя Симом, Хамом и Иафетом. Ученые выяснили, что потомками Сима древнерусские летописцы считали волжских булгар. Поэтому «предел Симов» в данном случае — Волжская Булгария.

Иными словами, здесь именем «варяги» обозначается все население, разбросанное по Волго-Балтийскому пути, которое контролировало северо-западную часть этой водной торговой магистрали от Ютландии до Волжской Булгарии. Стоит подчеркнуть особо — в этом свидетельстве летописи о варягах предполагается не этническое, а именно территориальное определение. Помимо ильменских словен и кривичей, в это раннее образование входили финно-угорские племена: меря, весь и чудь.

Чуть ниже летопись уточняет состав племен побережья Балтики, и этот фрагмент является вставкой в летописный текст. Эта вставка дает нам более подробный список племен, живущих у Варяжского (т.е. Балтийского) моря: варяги, свевы (шведы), норманны (норвежцы), готы, русь, англы, галичане, волохи, римляне, немцы, корлязи, венецианцы, генуезцы и прочие. Иначе говоря, летопись показывает нам — варяги не принадлежали к германским народам, а представляли собой отдельный этнос.

Племена Прибалтики

Другая позднейшая вставка, внесенная в летопись в конце XI в., также перечисляет племена, жившие в Прибалтике: «И пошли за море к варягам, к руси, ибо так звались те варяги — русь, как другие зовутся шведы, иные же норманны, англы, другие готы, эти же — так». Здесь под «варягами» подразумеваются уже разные племена.

Значит, это сообщение летописи подразумевает варягов в более широком смысле и предполагает включение в число «варяжских» народов также и скандинавов. Но летописец при этом старается подчеркнуть, что имеется в виду именно «русь», а не другие народы, отчетливо противопоставляя «русь» — шведам, готам, норманнам-норвежцам и англам (собственно датчанам). Из этого сообщения следует, что в данном случае за обозначением «варяги» могут скрываться разноэтничные племена, в том числе и скандинавы.

Эти три упоминания о происхождении варягов дополняются двумя свидетельствами летописи о взаимоотношениях северо-западного славянского и финно-угорского населения с варягами. Под 859 годом летопись сообщает, что варяги «из заморья» брали дань с племен чуди, мери, а также с ильменских словен и кривичей. Под 862 годом в летописи следует сначала рассказ об изгнании варягов «за море», а затем о том, что союз ильменских словен, кривичей, веси, чуди и мери вновь призвал варягов-русь, которые пришли к ним под главенством Рюрика и его братьев Синеуса и Трувора. Рюрик, Синеус и Трувор стали у славян и финно-угров княжеским родом и основали города — Новгород, Ладогу, Белоозеро. Интересно, что историки установили: «Сказание о призвании варягов» — это тоже позднейшая вставка, появившаяся в летописи в конце XI в.

Три характеристики варягов

Подводя краткий итог, суммируем все сказанное. В «Повести временных лет» мы встречаем три разные характеристики варягов. Первая: варяги — это правители государственно-территориального образования, возникшего на Волго-Балтийском пути от Ютландии вплоть до Волжской Булгарии. Вторая: варяги — это какой-то отдельный этнос, но не германцы. Третья, самая поздняя: варяги — это разноэтничное определение «западных» народов Прибалтийского региона, в том числе и скандинавов.

Иначе говоря, «Повесть временных лет» последовательно показывает нам, как на протяжении VIII—XI веков значение определения «варяги» менялось в представлении древнерусских летописцев, постоянно наполняясь новым содержанием. Вот какую сложную загадку загадали нам древнерусские книжники!

И более или менее окончательно разгадать эту загадку можно с использованием не только летописного, но и другого — археологического, топонимического, антропологического и этнографического материала. И когда этот материал осмысливается в совокупности, тогда и возникает сложная, но логичная и обоснованная картина этнических процессов в Южно-Балтийском регионе.

Где жили варяги?

«Повесть временных лет» дает прямое указание на то, где жили варяги, — по Южному берегу Балтийского моря, которое в летописи называется Варяжским морем. Четко обозначены западные пределы расселения варягов: «до земли Агнянской и Волошской». Англами в то время называли датчан, а волохами западные славяне именовали итальянцев. На востоке варяги контролировали северо-западную часть Волго-Балтийского пути вплоть до Волжской Булгарии.

Но кем были «варяги» в этническом отношении? Сопоставление летописных сообщений с другими источниками позволили А.Г. Кузьмину показать, что изначально «варяги» русской летописи — это известные еще римским авторам «варины» («вэрины», «вагры», «вары»).

«Варины», или «вэринги», еще в IV в. в числе других племен участвовали во вторжении в Британию. Они входили в группу «ингевонов», племен, которые германцами не были, но зато в этой группе была сильная примесь уральских элементов. Германские средневековые авторы называли варинов «вэрингами» и считали их одним из славянских племен. Франкские авторы — «вэринами», балтийские славяне — «варангами», «ваграми».

В восточнославянской огласовке «вагров» стали называть «варягами». Само этническое название «варяги» совершенно ясное, индоевропейское: «поморяне», «люди, живущие у моря» (от индоевропейского «вар» — вода, море). Варины, как соседнее с собственно франкскими владениями племя, и дали название Балтийскому морю, которое еще и в ХVI веке называлось Варяжским, но только в России и у балтийских славян.

Народ “Варны”

Византийский историк Прокопий Кесарийский приводит интересный рассказ о народе, который он уже в VI в. знал под именем «варны»: «В это время между племенем варнов и теми воинами, которые живут на острове, называемом Бриттия (т.е. Британия. — С.П.), произошла война и битва по следующей причине. Варны осели на севере от реки Истра и заняли земли, простирающиеся до Северного океана и до реки Рейна, отделяющего их от франков и других племен, которые здесь обосновались. Все те племена, которые жили по ту и другую сторону реки Рейна, имели каждое свое собственное название, а все их племя вместе называлось германцами, получив одно общее наименование…

…Некий муж, по имени Гермегискл, правил варнами. Стараясь всячески укрепить свою королевскую власть, он взял себе в законные жены сестру франкского короля Теодеберта, так как недавно у него умерла его прежняя жена, бывшая матерью одного только сына, которого она и оставила отцу. Имя ему было Радигис. Отец сосватал за него девушку из рода бриттиев, брат которой был тогда королем племен ангилов; в приданое за нее дал большую сумму денег.

Этот Гермегискл, проезжая верхом по какой-то местности со знатнейшими из варнов, увидел на дереве птицу, громко каркавшую. Понял ли он, что говорила птица, или он почувствовал это как-то иначе, как бы там ни было, он, сделав вид, что чудесным образом понял предсказание птицы, сказал присутствующим, что через сорок дней он умрет и что это ему предсказала птица.

Полезный союз

«И вот я, — сказал он, — заботясь уже вперед, чтобы мы могли жить совершенно спокойно в полной безопасности, заключил родство с франками, взяв оттуда теперешнюю мою жену, а сыну своему нашел невесту в стране бриттиев. Теперь же, так как я предполагаю, что очень скоро умру, не имея от этой жены потомства ни мужского, ни женского пола, да и сын мой еще не достиг брачного возраста и еще не женат, слушайте, я сообщу вам мое мнение, и, если оно покажется вам небесполезным, как только наступит конец моей жизни, держитесь его и исполните в добрый час.

Так вот я думаю, что варнам будет более полезным близкий союз и родство с франками, чем с островитянами. Вступить в столкновение с вами бриттии могут только с большим промедлением и трудом, а варнов от франков отделяют только воды реки Рейна. Поэтому, являясь для вас самыми близкими соседями и обладая очень большой силой, они очень легко могут приносить вам и пользу и вред, когда только захотят. И конечно, будут вредить, если им в этом не помешает родство с вами.

Так уж ведется в жизни человеческой, что могущество, превосходящее силу соседей, становится тяжким и наиболее склонным к насилию, так как могущественному соседу легко найти причины для войны с живущими рядом с ним, даже ни в чем не виноватым. При таком положении дел пусть невеста-островитянка моего сына, вызванная для этого сюда, уедет от вас, взяв с собой все деньги, которые она получила от нас, унося их с собой в качестве платы за обиду, как этого требует общий для всех людей закон. А мой сын Радигис пусть в дальнейшем станет мужем своей мачехи, как это разрешает закон наших отцов (описанный здесь обычай не имеет аналогий в обычном праве германских племен. — С.П.)».

Так он сказал. На сороковой день после этого предсказания он захворал и в назначенный срок окончил дни своей жизни. Сын Гермегискла получил у варнов королевскую власть, и согласно с мнением знатнейших лиц из числа этих варваров он выполнил совет покойного и, отказавшись от брака с невестой, женился на мачехе. Когда об этом узнала невеста Радигиса, то, не вынеся такого оскорбления, она возгорела желанием отомстить ему.

Варвары ценят нравственность

Насколько местные варвары ценят нравственность, можно заключить из того, что если у них только зашел разговор о браке, хотя бы самый акт и не совершился, то они считают, что женщина уже потеряла свою честь. Прежде всего, отправив к нему с посольсвтом своих близких, она старалась узнать, чего ради он так оскорбил ее, хотя она не совершила прелюбодеяния и не сделала ничего плохого по отношению к нему. Так как этим путем она не могла ничего добиться, то душа ее обрела мужскую силу и смелость, и она приступила к военным действиям.

Тотчас собрав 400 кораблей и посадив на них бойцов не менее ста тысяч (это, конечно, преувеличение, обычное в сказаниях эпохи военной демократии. — С.П.), она сама стала во главе этого войска против варнов. С ней шел и один из ее братьев, с тем чтобы устраивать ее дела, не тот, который был королем, но тот, который жил на положении частного человека. Эти островитяне являются самыми сильными из всех нам известных варваров и на бой идут пешими.

Они не только никогда не занимались верховой ездой, но и не имели даже понятия, что такое за животное лошадь, так как на этом острове никогда не видели даже изображения лошади. По-видимому, такого животного никогда не бывало на острове Бриттия (конечно, лошадь здесь знали, и достаточно рано. У славян-вендов она была культовым животным, но сражались северные народы в пешем строю. — С.П.).

Если же кому-нибудь из них приходится бывать с посольством или по другой какой-либо причине у римлян, или у франков, или у других народов, имеющих коней, и им там по необходимости приходилось ездить на лошадях, то они не могли даже сесть на них, и другие люди, подняв, сажают их на лошадей, а когда они хотят сойти с лошади, вновь, подняв их, ставят на землю. Равно и варны не являются всадниками, и они все тоже пехотинцы… У этих островитян не было и парусов, они всегда плавали на веслах.

Он полагал, что ему предстоит умереть

Когда они переплыли на материк, то девушка, которая стояла во главе их, устроив крепкий лагерь у самого устья Рейна, осталась там с небольшим отрядом, а своему брату со всем остальным войском велела идти на врагов. И варны стали тогда лагерем недалеко от берега океана и устья Рейна. Когда ангилы прибыли сюда со всей поспешностью, то и те и другие вступили друг с другом в рукопашный бой, и варны были жестоко разбиты.

Из них многие были убиты в этом сражении, остальные же вместе с королем обратились в бегство. Ангилы недолгое время преследовали их, как это бывает у пехотинцев, а затем возвратились в лагерь. Девушка сурово приняла вернувшихся к ней и горько упрекала брата, утверждая, что он с войском не сделал ничего порядочного, так как они не привели к ней живым Радигиса. Выбрав из них самых воинственных, она тотчас послала их, приказав им привести к себе живым этого человека, взяв его в плен каким угодно способом.

Они, исполняя ее приказ, обошли все места этой страны, тщательно все обыскивая, пока не нашли скрывающимся в густом лесу Радигиса. Связав его, они доставили его девушке. И вот он предстал перед ее лицом, трепеща и полагая, что ему тотчас же предстоит умереть самой позорной смертью. Но она, сверх ожидания, не велела его убить и не сделала ему никакого зла, но, упрекая его за нанесенное ей оскорбление, спросила его, чего ради, презрев договор, он взял себе на ложе другую жену, хотя его невеста не совершила против него никакого нарушения верности. Он, оправдываясь в своей вине, привел ей в доказательство завещание отца и настояние своих подданных.

Он обратил к ней умоляющие речи, присоединив к ним в свое оправдание многие просьбы, обвиняя во всем необходимость. Он обещал, что, если ей будет угодно, он станет ее мужем и то, что сделано им раньше несправедливого, он исправит своими дальнейшими поступками. Так как девушка согласилась на это, то она освободила Радигиса от оков и дружески отнеслась к нему и ко всем другим. Тогда он тотчас отпустил от себя сестру Теодеберта и женился на бриттийке…»

Варины

В конце VIII или начале IX в. варины еще не были ассимилированы славянами. Во всяком случае, на рубеже этих веков франкский император Карл Великий даровал варинам закон, единый с англами — «Правду англов и вэринов или тюрингов». Но активная экспансия франков и саксов побудила варинов искать новые места поселений.

В VIII в. во Франции появляется Варангевилл (Варяжский город), в Бургундии на реке Роне, в 915 г. возник город Вэрингвик (Варяжская бухта) в Англии, до сих пор сохранилось название Варангерфьорд (Бухта варангов, Варяжский залив) на севере Скандинавии. Саксонская «Северная марка» в конце Х — начале XI века называлась также «Маркой Вэрингов». С VIII — IX вв. имена Варин, Вэрин и Варанг широко распространяются по всей Европе, свидетельствуя также о рассеивании отдельных групп варинов в иноязычной среде.

С середины IX в. варины постепенно ассимилируются пришедшими сюда славянами, и во второй половине IX века здесь возобладал славянский язык. Объединение варинов и славян произошло, очевидно, в рамках общего противостояния славян и других племен южного берега Балтики наступлению франков и саксов.

Основным направлением переселений варинов-варягов стало восточное побережье Балтики. На восток они переселялись вместе с отдельными группами русов, живших по берегам Балтийского моря (на о. Рюген, в Восточной Прибалтике и др.). Отсюда в «Повести временных лет» и возникло двойное именование переселенцев — варяги-русь: «И пошли за море к варягам, к руси, ибо так звались те варяги — русь». При этом, «Повесть временных лет» специально оговаривает, что русь — это не шведы, не норвежцы и не датчане.

Читайте также – Святополк. Окаянная жертва?

Восточная Европа и варяги

В Восточной Европе варяги появляются в середине IX в. Варяги-русь приходят сначала в северо-западные земли к ильменским словенам, а затем спускаются к Среднему Поднепровью. По сведениям разных источников и по мнению некоторых ученых, во главе варягов-руси, пришедших к ильменским словенам с берегов Южной Балтики, стоял князь Рюрик. Скорее всего, легендарный Рюрик был выходцем из одного из варяжских (вэринских) племен.

В некоторых средневековых генеалогиях Рюрика и его братьев (Сивара и Триара — на западноевропейский манер) считают сыновьями князя славянского племени ободритов Годлава (Готлиба), убитого в 808 году датчанами. В свою очередь генеалогию ободритов средневековые авторы привязывали к венедо-герульской, отражавшей процесс ассимиляции венедов и герулов славянами (смешанные славянские и неславянские имена княжеских родов).

В русской летописи имя Рюрик звучит так, как звучало в кельтской Галлии. Это имя, по всей вероятности, восходит к названию одного из племен кельтов — «руриков», «рауриков», а племенное название, видимо, связано с рекой Рур. Племя это еще на рубеже нашей эры ушло от вторгнувшихся в Галлию войск Юлия Цезаря, и уйти оно могло только на восток. В позднейшее время выходцы с берегов реки Рур тоже получали имена (или прозвища) Рурик. Имена братьев Рюрика тоже находят объяснение в кельтских языках. Имя Синеус, скорее всего, образовано от кельтского слова «sinu» — «старший». Имя Трувор объясняется также из кельтского языка, в котором слово-имя Тревор означает «третий по рождению».

Названия основанных Рюриком в IX в. городов (Ладога, Белое озеро, Новгород) говорят о том, что варяги-русь в это время говорили на славянском языке. Интересно, что главным богом у варягов-руси был Перун. В договоре Руси с Греками 911 г., который заключил Олег Вещий, говорится: «А Олега с мужами его заставляли присягать по закону русскому: клялись оружием своим и Перуном, их богом». Поклонение Перуну было распространено среди разных народов именно Южного побережья Балтики, например, у литвы богом был Перкунас, с аналогичными Перуну функциями.

Славянство варягов

Представление о славянстве варягов и об их выходе с Южно-Балтийского побережья сохранялось на протяжении веков не только на землях бывшей Киевской Руси. Оно широко бытовало в Западной Европе, о чем говорят многие памятники. Важное место среди них занимает заключение посла Священной Римской империи С. Герберштейна, посещавшего Россию в 1517 и 1526 годах.

Он сказал, что родиной варягов могла быть только Южно-Балтийская Вагрия, заселенная славянами-вандалами, которые «были могущественны, употребляли, наконец, русский язык и имели русские обычаи и религию». «На основании всего этого, — писал Герберштейн, — мне представляется, что русские вызвали своих князей скорее из вагрийцев, или варягов, чем вручили власть иностранцам, разнящимся с ними верою, обычаями и языком». Как дипломат, Герберштейн побывал во многих западноевропейских странах, в том числе и прибалтийских (в Дании, в Швеции), был знаком с их историей, что и позволило ему установить параллель между Вагрией и Россией, а не между Швецией и Россией.

Предания о Рюрике и его братьях на Южном берегу Балтики сохранялись очень долго — их записывали еще во второй половине XIХ века. Современный историк В.В. Фомин отмечает, что в «Зерцале историческом государей Российских», принадлежавшем руке датчанина Адама Селлия, с 1722 г. проживавшего в России, Рюрик с братьями также выводятся из Вагрии. То, что такого рода предания имели место быть и долгое время бытовали на бывших землях южнобалтийских славян, подтверждает француз Ксавье Мармье, «Северные письма» которого были изданы в 1840 г. в Париже.

Побывав во время своего путешествия в Мекленбурге, расположенном на бывших землях славян-ободритов, Мармье записал местную легенду о том, что у короля ободритов-реригов Годлава было три сына: Рюрик Миролюбивый, Сивар Победоносный и Трувор Верный, которые, идя на восток, освободили от тирании народ Русии и сели княжить соответственно в Новгороде, Пскове и на Белоозере. Таким образом, еще в первой половине ХIХ в. среди давно уже онемеченного населения Мекленбурга сохранялось предание балто-славянского происхождения о призвании трех братьев-славян на Русь, отстоящее от них ровно на целое тысячелетие.

Жители Южного берега Балтики и Северо-Западная Русь

О давнем и тесном взаимодействии жителей Южного берега Балтики с Северо-Западной Русью свидетельствуют и многочисленные археологические, антропологические, этнографические и лингвистические материалы.

По исследованиям Г.П. Смирновой, в ранних археологических слоях Новгорода заметный компонент составляет керамика, имеющая аналогии на Южном побережье Балтики, в Мекленбурге, что указывает на две большие волны переселений по Волго-Балтийскому пути с Запада на Восток: в конце VIII и в середине IX века. Важные антропологические исследования, проведенные в 1977 г. среди населения Псковского обозерья, показали, что оно относится к западнобалтийскому типу, который «наиболее распространен у населения южного побережья Балтийского моря и островов Шлезвиг-Гольштейн до Советской Прибалтики…»

Нумизматический материал также показывает, что самые ранние торговые связи Руси на Балтийском море фиксируются не со Скандинавией, а с Южным побережьем Балтики. Д.К. Зеленин, И.И. Ляпушкин и многие другие археологи и лингвисты указывали на явные языковые и этнографические параллели Северной Руси и Балтийского Поморья. И не случайно в летописи утверждается, что новгородцы происходили «от рода варяжска» — в те времена еще хранились какие-то предания о связи населения Новгорода с южнобалтийскими племенами.

Ярослав Мудрый

А вот при Ярославе Мудром в XI веке в варяжских дружинах в большом числе появляются шведы-скандинавы. Этому способствовало то, что Ярослав был женат на шведской принцессе Ингигерд. Поэтому в начале XI в. на Руси варягами начинают называть и выходцев из Скандинавии. И не случайно вставка в летопись, в которой «варягами» названы и шведы, появилась только в конце XI в.

Кстати, и скандинавские саги свидетельствуют — сами шведы ничего не знали о Киевской Руси до конца X в. Во всяком случае, первый русский князь, ставший героем скандинавского эпоса, — это Владимир Святославич. Но интересно, что в Новгороде шведов варягами не называли вплоть до XIII в.

После смерти Ярослава русские князья перестали набирать наемные дружины из варягов. В результате, само имя «варяги» переосмысливается и постепенно распространяется на всех выходцев с католического Запада.

Интересные факты о варягах и викингах от Правмира:

 • Легендарные варяги были настолько хорошими воинами, что часто становились наемными дружинами у разборчивых византийских императоров.
 • Согласно летописям, корабли варяжского отряда делались только из дуба. Поэтому они долго служили и славились своей прочностью.
 • Для англичан того времени варяги неразрывно были связано с чистоплотностью и аккуратностью: они мылись целый один раз в неделю!
 • Несмотря на то, что походы норманнов славились воинственностью и жестким напором, многие из них торговали. О торговле норманнов существует много летописных свидетельств. Были и те, кто занимается сельским хозяйством.
 • Многие историки отождествляют варягов с… Изобретением лыж! Ведь они традиционно жили в местности с холодным и снежным климатом, поэтому искали подходящее средство передвижения.

 

 • Теория происхождения Гренландии основана на открытии этого острова викингами. Они занимались не только завоеваниями.
 • Исландия до появления на ней викингов считалась необитаемой.
 • Поселения викингов встречаются даже в Америке, хотя долгое время ученые не могли поверить, что это возможно. Неужели корабли из дуба на это способны?
 • Загадочные варяги соблюдали обычаи и законы Руси, когда работали наемниками на русских землях. И это, несмотря на их воинственный нрав!
 • Во многих исторических источниках указано, что варяги могли жениться (и женились) на славянских, когда находились на русской земле.
 • Слово “викинг” скандинавского происхождения переводится как “пират”.

 

 • Потомки легендарного Рюрика происходили от варягов.
 • Ярослав побдил Святополка при Любече, благодаря Великому Новгороду, где он нанял варягов своими воинами.
 • Тем не менее, произведение 1072 года “Правда Ярославичей” ничего не говорит об особом отряде варяжских наемников.
 • Ряд историков считает, что роль варягов в становлении Древней Руси преимущественно имеет летописную версию и относится скорее к легендам, чем к реальным историческим фактам.

 

 • Западноевропейские летописи не имеют ни единого упоминаниях о варягов на территории Руси.
 • Все достоверные источники о загадочном народе на территории Руси, Скандинавии и Византии написаны не ранее, чем в XI веке.
 • В летописи Нестора русские варяги названы славянскими разбойниками. Эту теорию, конечно же, не разделяют норманисты.
 • Восточные славяне именовали Балтийское море “варяжским морем”. А путь известный, как “путь из варяг в греки” проходил по славянским рекам.
 • Викинги подчинялись “конунгу”. Так называли вождя клана. Конунг был первым, кто шел в бой во время сражения и, если он погибал, бой шел дальше, рядом с его останками.
 • Споры норманистов и антинорманистов продолжаются до сих пор, поэтому мы не знаем наверняка, были ли норманны, варяги и викинги разными народами или относились к одному.

О варягах на Правмире:

 • Почему именно Рюрик вошел в историю?
 • Феодор и Иоанн: варяги-мученики
 • Подвиг святой Ольги и судьба России
 • Князь Владимир и Древнерусское язычество

Источник: www.pravmir.ru


You May Also Like

About the Author: admind

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.